Konačni rezultati upisa u 1. godinu diplomskih studija 2020/2021

Na sustavu za online upise objavljeni su konačni rezultati 2. kruga upisa u 1. godinu diplomskog studija.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa moraju do ponedjeljka, 12. listopada 2020. u 12 sati u aplikaciji za upise potvrditi namjeru upisa.

Kandidati koji potvrde namjeru upisa, dobiti će od Studentske službe na mail kojim su se registrirali u sustavu za upis, Izjavu i Ugovor s detaljnim uputama.

Studenti koji su dužni platiti školarinu za 1. godinu diplomskog studija, mogu to učini na 2. načina:

1.) uplatiti puni iznos (7200 kn) na IBAN Filozofskog fakulteta

IBAN Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

2.) uplatiti u dvije rate (2 puta po 3600 kn)
PRVA rata prilikom upisa u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

DRUGA rata prilikom upisa u ljetni semestar u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005


Potvrde o uplaćenoj školarini poslati na mail dilicic@ffzg.hr
U naslov maila staviti
PLAĆENA ŠKOLARINA ZA 1. GODINU DIPLOMSKOG 2020/2021

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 radnim danom od 9 do 14 sati ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr

Plaćanje školarine

Studenti koji su dužni platiti školarinu za 1. godinu diplomskog studija, mogu to učini na 2. načina:

1.) uplatiti puni iznos (7200 kn) na IBAN Filozofskog fakulteta

IBAN Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

2.) uplatiti u dvije rate (2 puta po 3600 kn)
PRVA rata prilikom upisa u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

DRUGA rata prilikom upisa u ljetni semestar u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005


Potvrde o uplaćenoj školarini poslati na mail dilicic@ffzg.hr
U naslov maila staviti
PLAĆENA ŠKOLARINA ZA 1. GODINU DIPLOMSKOG 2020/2021

Završen prvi krug

Završen je prvi krug upis u 1. godinu diplomskog studija te se raspisuje 2. krug za popunjavanje upisnih kvota.

Vremenik 2. prijavnog i upisnog kruga je:

– 5. i 6. listopada – prijave u aplikaciju
– 7. listopada – kvalifikacijski postupci
– 8. listopada – razredbeni postupci
– 9. listopada – uvid u testove razredbenih, objava konačnih rezultata
– 10. do 12. listopada – studenti potvrđuju namjeru upisa, Studentska služba obavlja upis

Za prijavu upisa u 2. krugu, potrebno je registrirati se u sustavu
https://onlineupisi.ffzg.hr/

Konačni rezultati

Na sustavu za online upise objavljeni su konačni rezultati 1. kruga upisa u 1. godinu diplomskog studija.

Pristupnici do petka 2. listopada 2020. u 9.00 sati moraju u aplikaciji za upise potvrditi namjeru upisa.

Razredbeni ispit za diplomski studij pedagogije 2020./2021.

Razredbeni postupak za upis u diplomski studij pedagogije održat će se u ponedjeljak, 28. rujna 2020. u dvorani D-7.

Svi pristupnici trebaju biti najkasnije u 12:45 sati ispred dvorane D-VII, gdje će se obaviti prozivanje. Svaki prozvani pristupnik će prije ulaska u dvoranu trebati predočiti osobni identifikacijski dokument te predati potpisanu Izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije dolaska na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Pristupnici ulaze u dvoranu prema sljedećem rasporedu:

  • dvopredmetni – ulaz zapad u D7 [prezimena od A do L]
  • dvopredmetni – ulaz istok u D7 [prezimena M od Z]
  • jednopredmetni – ulaz istok u D7 [prezimena A do F]
  • jednopredmetni – ulaz jug u D7 [prezimena G do Ž]

Molimo pristupnike da za vrijeme trajanja cijelog postupka održavaju fizičku distancu, nose zaštitne maske (preko nosa i usta) te koriste vlastite kemijske olovke.

Razredbeni ispit za diplomski studij psihologije 2020./2021.

Razredbeni postupak za upis u diplomski studij psihologije održat će se u utorak, 28. rujna 2020. u dvorani D-7.

Svi pristupnici trebaju biti najkasnije u 9,00 sati ispred glavnog ulaza u Fakultet, gdje će se obaviti prozivanje. Svaki prozvani pristupnik će prije ulaska u zgradu Fakulteta trebati predočiti osobni identifikacijski dokument te predati potpisanu Izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije dolaska na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Po identifikaciji, pristupnici samostalno odlaze do dvorane D-7 gdje će se održati provjera znanja. Pri ulasku u dvoranu, pristupnicima će se dezinficirati ruke te će se svakog pristupnika uputiti na mjesto koje je označeno njegovim/njenim imenom i prezimenom.

Molimo pristupnike da za vrijeme trajanja cijelog postupka održavaju fizičku distancu, nose zaštitne maske (preko nosa i usta) te koriste vlastite kemijske olovke.