Postupak upisa

Upisi na Filozofski fakultet odvijat će se u sljedećim terminima prema navedenom rasporedu:

Pristupnici koji su preddiplomski studij završili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (izuzev kombinacije studija (3+2 s 4+1) dolaze na upis:
            02.10.2019. od 15.00 do 19.00 sati (srijeda) prezimena od A do K
            03.10.2019. od 15.00 do 19.00 sati (četvrtak) prezimena od L do Ž
Pristupnici s FF-a koji upisuju samo jedan dvopredmetni studij (kombinacije studija (3+2 s 4+1) te pristupnici koji preddiplomski studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dolaze na upis:
            04.10.2019. od 15.00 do 19.00 sati (petak)

Upisi za izvanredni studij bibliotekarstva održati će se 19.10.2019. (subota) od 9 do 10 sati. Više informacija možete vidjeti ovdje.

Pristupnik na upis mora donijeti:

1) fotografiju u boji, dimenzija 40x60mm (za upisni list)

2) Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)

3) uplatnicu s uplaćenim troškovima postupka i upisnog kompleta (upisni list, prijavni list, studentsku iskaznicu (SmartX), iskaznicu za knjižnicu, ugovor) na ime pristupnika u iznosu od 220,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Upisni komplet za 2019./2020.“, model plaćanja HR00, a u poziv na broj primatelja upišite “800-1008 – OIB pristupnika“. Pristupnici koji ne posjeduju studentsku iskaznicu (SmartX) izdanu od Filozofskog fakulteta uplaćuju iznos od 270,00 kuna.

Studenti koji upisuju izvanredni studij Informacijskih znanosti/bibliotekarstvo, uplatu u iznosu od 350,00 kuna moraju izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, uz poziv na broj 460-3104-OIB pristupnika.

4) prijepis ocjena preddiplomskog studija (samo pristupnici koji preddiplomski studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Zagrebua, a nisu ga predali tijekom prijave)

5) identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica)

6) Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo predaju kopiju putovnice ili osobne iskaznice ili potvrde o državljanstvu.

7) Pristupnici koji su već bili upisani na neki fakultet u RH ili ponovo upisuju prvu godinu diplomskog studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, sami snose troškove studiranja. Iznos školarine za prvu godinu redovitog diplomskog studija u iznosu 7.200 kuna treba biti uplaćen odjednom ili u dvije jednake rate na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Školarina za 2019./2020.“, a u poziv na broj primatelja upišite “1005 – OIB studenta“.

Uplata prve rate u iznosu 3.600 kuna pri upisu.

Uplata druge rate u iznosu 3.600 kuna tijekom upisa u ljetni semestar, a najkasnije do 28. veljače 2020.

Ukoliko niste sigurni da li trebate plaćati svoj studij, na upis dođite bez uplate, pa će Vas djelatnici na upisima uputiti da izvršite uplatu ukoliko je to potrebno.

Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, osim uplate prve rate školarine, također moraju imati podmirene sve financijske obaveze prema Fakultetu za prethodno razdoblje.

8) Pristupnici koji su već bili upisani na diplomski studij na neki drugi fakultet u RH, moraju donijeti potvrdu kojom jasno dokazuju da su ispisani sa prethodno upisanog studija. Oni koji u trenutku upisa ne budu imali potvrdu o ispisu s prethodnog studija neće moći obaviti proceduru upisa.

Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu diplomskog studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, ispis sa prethodnog diplomskog studija obaviti će istovremeno s upisom na novi studij. Na upis obavezno moraju donijeti stari indeks za potrebe provedbe ispisa sa starog diplomskog studija.

Postupak upisa

  1. Pristupnik u navedenom terminu dolazi na Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, u Vijećnicu fakulteta (kod studentske referade), gdje preuzima dokumente koje je predao kod prijave.
  2. Nakon što je preuzeo upisnu dokumentaciju, izjavu i ugovor, pristupnik treba uredno popuniti upisne obrasce.
  3. Pristupnici koji dolaze sa drugih fakulteta trebaju se fotografirati za studentsku iskaznicu (Smart X). Ti pristupnici svakako moraju zatražiti poništenje studentske iskaznice na fakultetu s kojeg dolaze, jer bez toga Filozofski fakultet neće moći za njih zatražiti izdavanje nove studentske iskaznice.
  4. Iza toga, upisne obrasce predaje u Studentsku službu na ovjeru te glavnoj tajnici na potpis, čime završava administrativni dio upisa.

Važno upozorenje: Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, ta osoba mora imati punomoć za zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Objavljeno: 1.10.2019.