Rezultati razredbenog za upis u 1. godinu izvanrednog studija

Kandidati koji su stekli pravo upisa u 1. godinu izvanrednog studija Informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo su:

 1. Begonja Hladik, Tatjana
 2. Biličić Špajdl, Rosana-Nina
 3. Boltiš, Valentina
 4. Brdar, Filip
 5. Cmrečnjak, Josip
 6. Ćavar, Drina
 7. Dolenec, Lucija
 8. Dukić, Toni
 9. Galinec, Karlo
 10. Hamaček, Martina
 11. Hatipović, Mehmed
 12. Jolić, Stipe
 13. Jurić, Ivana
 14. Karácsonyi, Dávid
 15. Kokolić, Marta
 16. Korade, Ana
 17. Kovač, Sandra
 18. Kožić Lukačević, Natalija
 19. Krapljanov, Jasminka
 20. Ledinski Medverec, Iva
 21. Maračić, Robert
 22. Marchini, Matea
 23. Marjanović, Marija
 24. Markalaus, Kristina
 25. Milić, Ana
 26. Modrušan, Anita
 27. Palijan, Doroteja
 28. Perić, Marija Gabrijela
 29. Prusac, Lucija
 30. Rajić, Ines
 31. Rakarić, Josip
 32. Rakinić, Kristina
 33. Randić Đorđević, Ina
 34. Repanić Žerjav, Maja
 35. Rogoz, Marija
 36. Sopta, Ana Klara
 37. Tanković, Romana
 38. Vlašić Ledenko, Jelena
 39. Vojnić, Andreja
 40. Zelenak, Dejan

Detaljnije obavijesti o upisu kandidata bit će objavljene na stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti
https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij/izvanredni-studij-novi/natjecaj-upis