Opći podaci o postupku

1. Uvjeti upisa

Pravo prijave za upis na diplomske studije Filozofskog fakulteta imaju sve pristupnice i pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika.

Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju i one pristupnice i pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirali dvopredmetnu kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija i to ukoliko su:

stekli najmanje 180 ECTS bodova

položili sve ispite i ispunili sve obveze na trogodišnjem preddiplomskom studiju

na četverogodišnjem studiju položili sve uvjetne ispite za upis u četvrtu godinu studija.

2. Prijave za upis

1. upisni rok
Prijave za upis na diplomske studije primaju se online 2. do 20. rujna 2024. godine u 23.59 sati.

2. upisni rok
Prijave za upis 2. upisnom roku za diplomske studije primaju se online od 28. rujna 2024. godine do 30. rujna 2024. godine u 23.59 sati.

Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima Natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrde o završenom sveučilišnom trogodišnjem preddiplomskom studiju i ispunjavanju uvjeta propisanih odlukom Fakultetskog vijeća za studente koji su studirali dvopredmetnu kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija u skladu s navedenim u točki 1. Uvjeti upisa.

Ukoliko dokumenti nisu pravovaljani i predani do isteka roka za prijave, pristupnik gubi pravo upisa na diplomski studij Filozofskog fakulteta.

Troškovi postupka prijave i upisa iznose 29.20 EUR. Potvrda o uplati predaje se kod upisa.

Studenti Filozofskog fakulteta koji završavaju jednopredmente ili oba dvopredmetna studija moraju do tog roka u studentskoj referadi obaviti proceduru završetka preddiplomskog studija. Hodogram završetka preddiplomskog studija možete vidjeti ovdje.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

3. Pravo upisa

Pristupnici se prijavljuju za upis na određene jednopredmetne i dvopredmetne diplomske studije Filozofskog fakulteta.

Pravo upisa stječu sve pristupnice i pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa.

Ukoliko je broj prijava za upis na diplomske studije veći od upisne kvote, za pristupnike koji su u kvalifikacijskom postupku stekli uvjete, organizirat će se razredbeni postupak u sklopu kojega će se vrednovati njihova postignuća.

Kvalifikacijski i razredbeni postupak provodi povjerenstvo odsjeka koji izvodi diplomski studij.

Pristupnice i pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo upisa.

Na diplomski studij psihologije mogu se upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem psihologije.

Na diplomski studij pedagogije mogu se upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem pedagogije.

4. Kvalifikacijski i razredbeni postupak

Kvalifikacijski postupak održava se 21. rujna 2024. godine.

Popis diplomskih studija na kojima će se provoditi razredbeni postupak objavljuje se najkasnije 23. rujna 2024. godine.

Rezultati kvalifikacijskog postupka objavljuju se do 23. rujna 2024. godine.

Razredbeni postupci održavaju se najkasnije 24. rujna 2023. godine.

TERMINI RAZREDBENIH POSTUPAKA
Sveučilišni diplomski studij Psihologija – 23. rujna 2024. godine u 10 sati u dvorani D7

Svi pristupnici razredbenom postupku za upis diplomskog studija psihologije trebaju biti najkasnije u 9.45 sati ispred dvorane D7, gdje će se obaviti prozivanje. Svaki prozvani pristupnik će prije ulaska u dvoranu trebati predočiti osobni identifikacijski dokument.


Sveučilišni diplomski studij Pedagogija – 24. rujna 2024. godine u 13 sati u dvorani D7

Rezultati razredbenog postupka objavljuju se do 25. rujna 2024. godine.

Uvid u testove/rezultate razredbenog postupke moguć je 25. rujna 2024. godine od 9 do 10 sati.

Raspored održavanja kvalifikacijskog i razredbenog postupka, kao i sve dodatne upute, objavit će se na internetskoj stranici Fakulteta o upisima u diplomske studije.

Rezultati kvalifikacijskog i razredbenog postupka objavljuju se putem sustava za online upise. Svaki pristupnik u sustavu može vidjeti na svakom prijavljenom studiju za upis oznaku u stupcu Kvalificiran/a i Pravo upisa. Vrijednost DA označava da ste kvalificirani za upis studija, odnosno da ste stekli pravo upisa navedenog studija. Ako želite upisati dvopredmetnu kombinaciju studija potrebno je steći pravo upisa na oba studija.

Za sve studije koji nisu u prvom upisnom roku popunili svoje upisne kvote, organizirat će se drugi upisni rok na kojem prijavljeni pristupnici koji nisu stekli pravo upisa u prvom roku mogu kandidirati na nekom od tih studija.

5. Upis

Upisi u diplomske studije obavljat će se od 26. i 27. rujna 2024. godine putem online sustava

6. Razlikovne obveze

Odluke o obvezi polaganja razlikovnih ispita i/ili o obvezi upisa razlikovnog semestra za studente koji trebaju izjednačiti ulazne kompetencije donosit će se na temelju kvalifikacijskog postupka. Ta obveza bit će definirana individualno za svakog pristupnika prema odluci Odsjeka na koji se pristupnik upisuje.

Informacije o razlikovnim obvezama bit će dostupne na internetskoj stranici Fakulteta:

www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi

Detaljnije informacije o diplomskim ispitima mogu se pronaći na internetskoj stranici Fakulteta: www.ffzg.unizg.hr

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Info centru:

– telefonski – 01/4092-013 i 01/4092-203

– na e-mail adresu: info-centar@ffzg.hr