Postupak prijave za upis na izvanredni studij Informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo

I. OPĆI UVJETI

Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju rang liste.

Poredak na rang listi temelji se na vrsti prethodno završenog studija, vrsti zaposlenja u knjižnici gdje prednost imaju kandidati s ugovorom o radu.  

KANDIDATI TREBAJU POSLATI UZ OSTALU DOKUMENTACIJU MOTIVACIJSKO PISMO.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis.

Umjesto pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

II. POSEBNI UVJETI

Pristupnici koji prijavljuju Izvanredni studij bibliotekarstvo, nakon online prijave, trebaju poslati dokumentaciju preporučenom poštom na adresu

„Natječaj za izvanredni studij“
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu

Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:

1. Rodni list (izvornik ili preslika)
2. Domovnica (izvornik ili preslika)
3. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju
4. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija
5. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)
6. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti
7. Potvrda o zaposlenju u knjižnici
8. MOTIVACIJSKO PISMO

ROK ZA ONLINE PRIJAVU ZA UPIS NA IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA I DOSTAVU DOKUMENATACIJE JE 22. rujna 2023. u 16 sati