Odobren paralelni studij

Navedenim pristupnicima se na osnovu zadovoljenih kriterija prema priloženoj dokumentaciji dozvoljava upis paralelnog studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2020/2021 ako u razredbenom postupku zadovolje sve uvjete i steknu pravo upisa na željene studije.

  1. Mirna Bičanić
  2. Anamaria Jurković
  3. Anja Lucić
  4. Janko Matošević
  5. Mihaela Orlovac
  6. Laura Šejić

Rok za podnošenje prigovora je 48 sati, odnosno 17. rujna 2020.

Prigovor se šalje emailom na dilicic@ffzg.hr