Obavijest kandidatima

U sustavu za online prijave dodan je novi smjer s mogućnošću upisa na diplomskom studiju informacijskih znanosti.

Ponovno je aktivan smjer informatika (istraživački smjer)

Molimo sve studente koji žele upisati navedeni smjer da se ulogiraju u aplikaciju za upise te ponovno rangiraju smjerove prema prioritetu upisa, gdje je sada navedeni smjer dostupan kao opcija upisa.