Odobren paralelni studij

Na temelju priložene dokumentacije studenti kojima je odobren upis paralelnog studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2021/2022 ako u razredbenom postupku zadovolje sve uvjete i steknu pravo upisa na željene studije.

  • SVEN KEZELE
  • VERONIKA GAJŠAK
  • SARA STERMŠEK