Obavijest studentima koji nisu završili preddiplomski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a žele upisati diplomski studij,pored online prijave, trebaju poslati dokumentaciju preporučenom poštom ili je dostaviti osobno u Info-centar do četvrtka, 21. rujna 2023. godine.

Dokumentacija treba sadržavati:
– potvrdu o završetku preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena kopija)
– prijepis ocjena (izvornik ili ovjerena kopija)
– preslika osobne iskaznice (obje strane) ili putovnice
– potvrda o uplati

Svi pristupnici koji to žele ili smatraju da je potrebno za određenu studijsku grupu, mogu priložiti i dodatne dokaze o svojim postignućima (objavljenim radovima i/ili dobivenim nagradama).

„Natječaj za diplomski studij“
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb