Obavijest prijavljenim kandidatima

U sustavu omogućeno Prijava za kvalifikacijski postupak svim onim kandidatima koji su predali potpunu dokumentaciju.

Prije predaje prijave, molimo vas da provjerite podatke i prijavu za odabrane smjerove jer nakon zaključenja prijave izmjena podataka više neće biti moguća.