Kandidati koji su stekli pravo upisa na izvanredni diplomski studij Informacijskih znanosti smjer bibliotekarstvo:

 • Bagar, Lara
 • Bašić, Anamarija
 • Bašić, Ivana
 • Batinić, Sara
 • Bedeniković, Ivona
 • Boban-Vlahović, Ramona
 • Borovina, Hrvoje
 • Bosanac, Una
 • Džolan, Ankica
 • Gašparović, Andrea
 • Glavan, Lea
 • Gorup Kunštek, Lidija
 • Grbavec, Jelena
 • Gregov, Irena
 • Horvat, Dajana
 • Jakšić , Patricija
 • Jerkin, Corinna
 • Klajzner, Ivana
 • Kornet, Marina
 • Kožul, Petra
 • Lukačević, Melita
 • Mešter, Jasminka
 • Mijatović, Ana
 • Miškić, Boris
 • Mušterić, Marija
 • Narančić, Nataša
 • Oslaković, Branka
 • Pavlović, Andrea
 • Percan Pamić, Patricia
 • Petrošević, Maja
 • Polančec, Petra
 • Prpić Gabrić, Karmela
 • Radoja, Marinela
 • Silaj, Ksenija
 • Srdoč, Marina
 • Šivak Ledić, Evica
 • Terzić, Petra
 • Vilaj, Maja
 • Vrbanić, Vilena
 • Vujnović, Sandra

Detaljne informacije o upisu studenata bit će objavljene na stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti
https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/