Konačni rezultati upisa u 1. godinu diplomskih studija 2020/2021

Na sustavu za online upise objavljeni su konačni rezultati 2. kruga upisa u 1. godinu diplomskog studija.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa moraju do ponedjeljka, 12. listopada 2020. u 12 sati u aplikaciji za upise potvrditi namjeru upisa.

Kandidati koji potvrde namjeru upisa, dobiti će od Studentske službe na mail kojim su se registrirali u sustavu za upis, Izjavu i Ugovor s detaljnim uputama.

Studenti koji su dužni platiti školarinu za 1. godinu diplomskog studija, mogu to učini na 2. načina:

1.) uplatiti puni iznos (7200 kn) na IBAN Filozofskog fakulteta

IBAN Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

2.) uplatiti u dvije rate (2 puta po 3600 kn)
PRVA rata prilikom upisa u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

DRUGA rata prilikom upisa u ljetni semestar u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005


Potvrde o uplaćenoj školarini poslati na mail dilicic@ffzg.hr
U naslov maila staviti
PLAĆENA ŠKOLARINA ZA 1. GODINU DIPLOMSKOG 2020/2021

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 radnim danom od 9 do 14 sati ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr