Konačni rezultati

Na sustavu za online upise objavljeni su konačni rezultati 1. kruga upisa u 1. godinu diplomskog studija.

Pristupnici do petka 2. listopada 2020. u 9.00 sati moraju u aplikaciji za upise potvrditi namjeru upisa.