Završen prvi krug

Završen je prvi krug upis u 1. godinu diplomskog studija te se raspisuje 2. krug za popunjavanje upisnih kvota.

Vremenik 2. prijavnog i upisnog kruga je:

– 5. i 6. listopada – prijave u aplikaciju
– 7. listopada – kvalifikacijski postupci
– 8. listopada – razredbeni postupci
– 9. listopada – uvid u testove razredbenih, objava konačnih rezultata
– 10. do 12. listopada – studenti potvrđuju namjeru upisa, Studentska služba obavlja upis

Za prijavu upisa u 2. krugu, potrebno je registrirati se u sustavu
https://onlineupisi.ffzg.hr/