Razredbeni ispit za diplomski studij pedagogije 2021./2022.

Razredbeni postupak za upis u diplomski studij pedagogije održat će se u utorak, 28. rujna 2021. u dvorani D-7 u 13 sati.

Svi pristupnici trebaju biti najkasnije u 12:45 sati ispred dvorane D-VII, gdje će se obaviti prozivanje. Svaki prozvani pristupnik će prije ulaska u dvoranu trebati predočiti osobni identifikacijski dokument.


Pristupnici ulaze u dvoranu prema sljedećem rasporedu:

  • dvopredmetni – ulaz zapad u D7 [prezimena od A do L]
  • dvopredmetni – ulaz istok u D7 [prezimena M od Z]
  • jednopredmetni – ulaz istok u D7 [prezimena A do F]
  • jednopredmetni – ulaz jug u D7 [prezimena G do Ž]

Molimo pristupnike da za vrijeme trajanja cijelog postupka održavaju fizičku distancu, nose zaštitne maske (preko nosa i usta) te koriste vlastite kemijske olovke.