Dodatne obavijest o prijavi i upisima na diplomski studij Povijesti umjetnosti

Svi kandidati osim prijave u sustav, trebaju ispuniti i predati OBRAZACkoji je potrebno poslati na mail adresu janasola@ffzg.hr.
Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostavljenog tajništvu Odsjeka smatrat će se nepotpunima.

Kvalifikacijski ispit je OBVEZATAN za sve kandidate koji su završili
srodne ili neistovjetne preddiplomske studije. Kvalifikacijski ispit
održat će se 24. rujna 2021. u 14:30 u dvorani A-126.