Razredbeni ispit za diplomski studij pedagogije 2021./2022.

Razredbeni postupak za upis u diplomski studij pedagogije održat će se u utorak, 28. rujna 2021. u dvorani D-7 u 13 sati.

Svi pristupnici trebaju biti najkasnije u 12:45 sati ispred dvorane D-VII, gdje će se obaviti prozivanje. Svaki prozvani pristupnik će prije ulaska u dvoranu trebati predočiti osobni identifikacijski dokument.


Pristupnici ulaze u dvoranu prema sljedećem rasporedu:

  • dvopredmetni – ulaz zapad u D7 [prezimena od A do L]
  • dvopredmetni – ulaz istok u D7 [prezimena M od Z]
  • jednopredmetni – ulaz istok u D7 [prezimena A do F]
  • jednopredmetni – ulaz jug u D7 [prezimena G do Ž]

Molimo pristupnike da za vrijeme trajanja cijelog postupka održavaju fizičku distancu, nose zaštitne maske (preko nosa i usta) te koriste vlastite kemijske olovke.

Razredbeni ispit za diplomski studij psihologije 2021./2022.

Razredbeni postupak za upis u diplomski studij psihologije održat će se u utorak, 28. rujna 2021. u dvorani D-7.

Svi pristupnici trebaju biti najkasnije u 9,00 sati ispred glavnog ulaza u Fakultet, gdje će se obaviti prozivanje. Svaki prozvani pristupnik će prije ulaska u zgradu Fakulteta trebati predočiti osobni identifikacijski dokument. Po identifikaciji, pristupnici samostalno odlaze do dvorane D-7 gdje će se održati provjera znanja. Pri ulasku u dvoranu, pristupnicima će se dezinficirati ruke te će se svakog pristupnika uputiti na mjesto koje je označeno njegovim/njenim imenom i prezimenom.

Molimo pristupnike da za vrijeme trajanja cijelog postupka održavaju fizičku distancu, nose zaštitne maske (preko nosa i usta) te koriste vlastite kemijske olovke.

Prijave za upis na diplomski studij

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije primaju se online do 24. rujna 2021. do 14 sati. Prijave za razredbeni postupak primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Sve pristupnice i pristupnici trebaju obaviti online prijavu.

Upute za online upis diplomskih studija možete preuzeti ovdje

Konačni rezultati upisa u 1. godinu diplomskih studija 2020/2021

Na sustavu za online upise objavljeni su konačni rezultati 2. kruga upisa u 1. godinu diplomskog studija.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa moraju do ponedjeljka, 12. listopada 2020. u 12 sati u aplikaciji za upise potvrditi namjeru upisa.

Kandidati koji potvrde namjeru upisa, dobiti će od Studentske službe na mail kojim su se registrirali u sustavu za upis, Izjavu i Ugovor s detaljnim uputama.

Studenti koji su dužni platiti školarinu za 1. godinu diplomskog studija, mogu to učini na 2. načina:

1.) uplatiti puni iznos (7200 kn) na IBAN Filozofskog fakulteta

IBAN Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

2.) uplatiti u dvije rate (2 puta po 3600 kn)
PRVA rata prilikom upisa u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

DRUGA rata prilikom upisa u ljetni semestar u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005


Potvrde o uplaćenoj školarini poslati na mail dilicic@ffzg.hr
U naslov maila staviti
PLAĆENA ŠKOLARINA ZA 1. GODINU DIPLOMSKOG 2020/2021

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 radnim danom od 9 do 14 sati ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr

Plaćanje školarine

Studenti koji su dužni platiti školarinu za 1. godinu diplomskog studija, mogu to učini na 2. načina:

1.) uplatiti puni iznos (7200 kn) na IBAN Filozofskog fakulteta

IBAN Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

2.) uplatiti u dvije rate (2 puta po 3600 kn)
PRVA rata prilikom upisa u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005

DRUGA rata prilikom upisa u ljetni semestar u iznosu od 3600 kn na IBAN Filozofskog fakulteta Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177
Poziv na broj: studentov OIB – 1005


Potvrde o uplaćenoj školarini poslati na mail dilicic@ffzg.hr
U naslov maila staviti
PLAĆENA ŠKOLARINA ZA 1. GODINU DIPLOMSKOG 2020/2021

Završen prvi krug

Završen je prvi krug upis u 1. godinu diplomskog studija te se raspisuje 2. krug za popunjavanje upisnih kvota.

Vremenik 2. prijavnog i upisnog kruga je:

– 5. i 6. listopada – prijave u aplikaciju
– 7. listopada – kvalifikacijski postupci
– 8. listopada – razredbeni postupci
– 9. listopada – uvid u testove razredbenih, objava konačnih rezultata
– 10. do 12. listopada – studenti potvrđuju namjeru upisa, Studentska služba obavlja upis

Za prijavu upisa u 2. krugu, potrebno je registrirati se u sustavu
https://onlineupisi.ffzg.hr/

Konačni rezultati

Na sustavu za online upise objavljeni su konačni rezultati 1. kruga upisa u 1. godinu diplomskog studija.

Pristupnici do petka 2. listopada 2020. u 9.00 sati moraju u aplikaciji za upise potvrditi namjeru upisa.